Předmět činnosti

Sdružení obcí Benešovska je dobrovolný svazek obcí v okresu Děčín, jeho sídlem je Benešov nad Ploučnicí a jeho cílem je podpora regionálního rozvoje. Sdružuje celkem 13 obcí a byl založen v roce 1995.

 

Obecným předmětem činnosti “Sdružení“ je koordinace společného postupu členských obcí při realizaci jejich záměrů včetně plánování investičních akcí do budoucna v návaznosti na potřeby celého regionu v souladu s územními plány průmyslových zón, ochrana osob a majetku, prosazování společných zájmů, vytváření předpokladů pro vyvážený rozvoj zájmového území "Sdružení" dle strategie rozvoje a jejich priorit (tj.rozvoj sídel, ekonomický rozvoj, aktivizace mikroregionu a rozvoj spolupráce) a dále dle § 50 odst.1 písm.a)- f) zákona 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění.